Vreta Högtorps samfällighetsförening

Denna förening ansvarar för den asfalterade vägen från Kapellskärsvägen (Vreta Handel) till vändplatsen samt för den anslutande vägen till Sollarö. Medlemmar i föreningen är alla fastighetsägare inom de tomtområden som försörjs av dessa vägar. Då detta är en samfällighetsförening är medlemskap obligatorisk för tillhörande fastigheter. Föreningen har 995 st fastigheter som medlemmar. Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Väghållare, och har genom REV även behövliga försäkringar. Föreningens namn: Vreta-Högtorps samfällighetsförening Föreningens säte: Norrtälje Org. nummer: 71 79 06 – 71 57 Postgiro: 27 55 60 - 1 Föreningens räkenskapsår: 1 maj – 31 april Hemsida: vreta-hogtorp.com Föreningen leds av en styrelse om 5 personer och 2 suppleanter, vilka väljs av föreningens årsmöte. Detta hålls i början av juli varje år. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är f.n. 700 kr, som faktureras separat. Ett större underhåll av vägarna gjordes hösten 2003, efter vilket vägarnas skick får betecknas som mycket gott, och något större underhåll beräknas ej behövas inom en 10-års period.