Styrelsen


Styrelseledamöter och suppleanter

Ordförande och arbetsdagsansvarig Norra

Göran Lindh
Norra 24A
070-661 24 65
goran.lindh.liseg@gmail.com

Vice ordförande, arbetsgruppen

Christian Rapp
Södra 10D
070-653 97 97
christian.rapp@hotmail.se

Sekreterare

Gunvi Fagerström
Södra 4D
070-262 49 43
gunvi.fagerstrom@telia.com

Kassör

Nils Antman
Södra 6A
073-404 44 36
nils_e.antman@hotmail.com

Ledamot Vattenansvarig och Gröna planen

Rolf Arbacken
Södra 5H
070-520 92 28
rarbacken@gmail.com

Ledamot, bilda valberedning

Madeleine Holmberg
Norra 21B
070-486 79 91
madeleine@goldenone.nu

Ledamot, arbetsgruppen

Anders Claesson
Södra 1Q
070-377 73 39
anders.claesson@pernod-ricard.com

Suppleant Hamnfogde Södra, båtplatsansvarig

Thomas Klang
Södra 6R
072-194 51 25
karl.klang@telia.com

Suppleant, bilda valberedning

Kristina Wetterberg-Berg
Södra 7B
073-672 64 01
kitt.berg@gmail.com

Suppleant Hemsidan mm

Jonas Viklund
Södra 6B
076-238 39 12
jonas_viklund87@hotmail.com

Hamnfogde Norra

Jonas Skovgaard
Norra 22D
070-003 21 12
jonas.skovgaard@gmail.com

Valberedningen 2019/2020


Christer Fagerström (sammankallande)
Jan-Erik Wikström
Vakant