Policy för behandling av personuppgifter


Vem behandlar personuppgifter?

För Björnösunds Tomtägarförenings räkning behandlas personuppgifter av föreningens styrelse. Styrelsen kontaktas via någon av ledamöterna vars namn finns på hemsidan. Det går även bra att skicka mail till föreningen, se mail adress nedan.

info@bjornosund.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

• Namn
• Adress
• Fastighetsbeteckning
• Telefonnummer
• Mejladress*
(* Endast efter inhämtat samtycke)

Var finns uppgifterna?

Uppgifterna finns i föreningens

• Medlemsregister
• Debiteringslängd
• Röstlängd
• Register över förtroendevalda • Backup på uppgifterna finns hos Visma

Hur behandlas uppgifterna?

I manuella pärmar och på dator som styrelsen ansvarar för.

Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade enligt de uppgifter som medlemmar lämnar till styrelsen. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen säkerställer att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter om medlemmarna ska sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till föreningen. Debiteringslängd och röstlängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn till reglerna om allmän preskription.

Så länge ett samtycke föreligger kommer personuppgifter som behandlas med samtycke som grund behandlas av föreningen. Om ett samtycke återkallas tas dessa uppgifter bort.

Personuppgifter som behandlas av föreningen gällande förtroendevalda sparas så länge personen är förtroendevald.