Båtar och hamnar

Båttransporter

Styrelsen har har beslutat att inte anordna några gemensamma dagar för båtiläggning eller bå- upptagningen pga av för liten anslutning. Om man behöver hjälp med att transportera sin båt kan man kontakta Micke Moren och boka tid med honom för transporten. Micke har tel nr: 0176-239 346 eller mobil: 070-890 82 16 Björnösunds Tomtägarförening Styrelsen PS! Har Du frågor om detta var vänlig hör av Er till styrelsens båtplatsansvariga Thomas Klang eller någon av hamnfogdarna.

Övergivna båtar mm?

Styrelsen har konstaterat att det ligger allt fler båtar intill hamnarna i vårt område. I flera fall har båtarna legat stilla under flera år utan att vara i sjön. Vi misstänker därför att ett flertal av båtarna är övergivna. Kanske att det till och med är så att det är tomtägare som sålt sin fastighet och lämnat kvar båten på området. Det är därför dags att göra en uppstädning och få bort båtar som bara ligger och skräpar. Bara i Norra hamnen ligger 14 båtar utmed stranden eller i nära anslutning. En del båtar kanske inte ens tillhör föreningens medlemmar. StyreIsen har därför beslutat följande: I ett första steg skall båtägare som ej använder sina båtar ta hem dessa till sin tomt. De som ändå ligger kvar vid stränderna och skall utnyttjas under säsongenskall märkas med namn, tomtnummer och telefonnummer. Båtar som ligger kvar utan märkning kommer att anmälas till polisen som hittegods och tillfälligt ställas upp samlat ovanför båthamnarna. Om ingen hör av sig så kommer båtarna efter klartecken från polismyndighet att säljas eller skrotas. Föreningen har även bärgat båtar som ej förankrats ordentligt vid stränderna. Åtgärden med märkning skall vara genomförd senast den 1 augusti 2014.

Uppdragna båtar mm

Styrelsen vill att det skall vara snyggt inom området. Båtar skall i första hand ligga på båtplatser vid bryggorna, så länge vi har möjlighet att tillhandahålla sådana. Föreningen har förmodligen bland de lägsta båtplatsavgifter som finns inom Roslagen, så avgiften bör inte vara något hinder för någon. Om det visar sig att behov finns för nya båtplatser måste föreningen överväga att skaffa ytterligare en brygga.

Vidareuthyrning av båtplats

Båtägare som ej ämnar utnyttja sin båtplats under kommande säsong ges möjlighet till vidareuthyrning genom styrelsens försorg. Anmälan om detta skall ske senast den 15 maj. Om intresse finns för annan att utnyttja båtplatsen slipper ordinarie hyresgäst avgift för säsongen, men behåller ändå sin plats för kommande säsong. Kan styrelsen inte hyra ut platsen debiteras ordinarie hyresgäst för platsen. Björnösunds Tomtägarförening Styrelsen PS! Har Du frågor om detta var vänlig hör av Er till styrelsens båtplatsansvariga Thomas Klang eller någon av hamnfogdarna.