Arbetsdagar


VÅRENS ARBETSUPPGIFTER

Frivilliga arbetsuppgifter
Kontakta styrelsen på info@bjornosund.se om du vill göra en uppgift

Arbete att utföra Björnösund Södra:

Hamn/bryggor
- Montering startpallar	KLART
- Montering badstegar	KLART
- Rep för avgränsning av badområdet	KLART
- Kontrollera båtbryggor och bommar	KLART
- Olja badbryggan	(Penslar och roller finns i boden vid Rännlan)

Badet
- Städa, iordningställa toalett vid badet, spolslang	KLART
- Städa, kratta och rensa befintlig sandyta	(Kratta)
- Rensa vass	(Kratta, klippverktyg)
- Röjning av sly, ris vid vägen ner mot badet samt vid vändplanen för sjösättning.	(Kratta)
- Dikesrensning ovanför hamn och badet	(Kratta, spade)
- Transportera ned sly och ris till Rännlan	(Bil med släp)

Rännlan
- Montera nät till fotbollsmålen	KLART
- Ta fram pingisbordet och poängtavlor till boulebanorna	KLART
- Städa och kratta området	(Kratta, lövräfsa)
- Ställa ut soptunnor	KLART
- Rensa stuprör och hängrännor	(Spade, diskborste, hink, stege) 	KLART

Vägarna
- Ställa ut 4 st farthinder	(Bil med släp) KLART
- Rensa sly och ris efter vägarna	(Kratta, såg, sekatör)
- Uppsättning av skyltar "Lekande barn"	
- Rensa anslagstavlor och tvätta brevlådor	(Tvätttrasor, hink, vatten)
- Fylla igen gropar i vägen	(Spade)


Arbete att utföra Björnösund Norra:

Hamnen
- Rensa sly och ris vid hamnen	
- Olja bryggorna	(Penslar och roller finns i boden vid Rännlan)

Vägarna
- Ställa ut två st farthinder	(Bil med släp) KLART
- Rensa sly och ris efter vägarna	(Kratta)
- Transportera ned sly och ris till hamnen	(Bil med släp)
- Rensa anslagstavlor och tvätta brevlådor	(Tvätttrasor, hink, vatten)
- Fylla igen gropar i vägen	(Spade)