Björnö-Hattuddens vägsamfällighet

Denna förening ansvarar för vägarna inom vårt tomtområde, d.v.s. Södra vägen och Norra vägen, vilka ansluter till Sollarövägen. Föreningen bildades genom förrättning 4 maj, 1973. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare inom Björnösunds tomtområde och Hattudden tomtområde. Då detta är en samfällighetsförening är medlemskap obligatorisk för tillhörande fastigheter. Föreningen har 177 st medlemmar. Föreningen är medlem i REV, Riksförbundet Enskilda Väghållare, och har genom REV även erforderliga försäkringar. Föreningens namn: Björnö-Hattuddens Vägsamfällighet Föreningens säte: Norrtälje Org. nummer: 71 79 03 - 84 22 Bankgiro: 651-8237 Föreningens räkenskapsår: 1 januari – 31 december Föreningen leds av en styrelse om 3 personer och 2 suppleanter, vilka väljs på föreningens årsmöte. Detta hålls i början av juni varje år. Av tradition hålls det samma dag, och i direkt anslutning innan årsmötet för Björnösunds Tomtägareförening. Årsavgiften bestäms av årsmötet och är f.n. 600 kr. Boende inom Hattuddens tomtområde betalar halv årsavgift, då vägen från Norra vägen till Hattuddens tomtområde inte sköts av föreningen. Väghållningen består sommartid av normalt underhåll, d.v.s. hyvling, saltning och klippning av dikeskanterna. Vintertid består det huvudsakligen av plogning och sandning. Denna är anpassad för fritidsboende. Detta innebär att plogning skall utföras inför helger. Under vardagar sker plogning endast om stora mängder snö fallit. Ett stort problem inom området är hastighetsanpassningen. Den hastighetsgräns på 30 km/t som vi har inom området är absolut högsta hastighet. På de flesta avsnitten av våra vägar är även detta alldeles för fort. Respektera dina grannar och sänk hastigheten!